Klachtenbeleid

Volgens de richtlijnen van de BONAPA streven onze leden een hoogwaardige en zorgvuldige dienstverlening na. Daarbij hoort een correcte invulling van de uitvoering van de wet- en regelgeving die verbonden zijn aan het culturele uitwisselingsprogramma.

Klachten?

Onze leden doen hun uiterste best om u als klant zo goed mogelijk te bedienen. Toch kan er wel eens iets fout gaan. Wij vernemen uw klacht(en) graag zodat wij als brancheorganisatie verbeteringen in onze dienstverlening kunnen aanpassen. Daarnaast willen wij er alles aan doen om, u als klant te behouden. Samen kijken we naar een passende oplossing.

Wie kan een klacht indienen?

Al onze klanten stellen wij in de gelegenheid een klacht bij de BONAPA in te dienen.

Onder klant wordt verstaan:

  • Een gastgezin;
  • De deelnemer aan het cultureel uitwisselingsprogramma (de au pair);
  • Een andere direct belanghebbende, zoals een agent, reisorganisatie of ander lid met wie het BONAPA-lid samenwerkt.

Daar waar niet duidelijk is of er sprake is van een “direct belanghebbende” zal dat door de BONAPA-klachtencommissie eerst bepaald worden. Uitsluitend klachten van klanten van aangesloten leden van de BONAPA worden in behandeling genomen.

This post is also available in: Engels

Richtlijnen voor de klachtenbehandeling

Bij iedere melding van een klacht worden, naast de wet- en regelgeving, ook de algemene voorwaarden en gedragscode van de BONAPA en het bemiddelingsbureau getoetst aan de klacht.

Alleen klachten, die betrekking hebben op de specifieke dienstverlening van de leden van de BONAPA zoals beschreven in punt 4 van de klachtenprocedure, worden in behandeling genomen. Tevens dient de in behandeling genomen klacht betrekking te hebben op de feitelijke uitvoering van de wet- en regelgeving, de algemene voorwaarden en de gedragscode van de BONAPA in combinatie met het culturele programma van het lid.

Een klacht kan overigens alleen in behandeling worden genomen als de klacht ook schriftelijk kenbaar is gemaakt bij het betrokken bemiddelingsbureau en indien men onderling niet tot overeenstemming is gekomen.

This post is also available in: Engels

Hoe dien ik mijn klacht in?

De klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de BONAPA.
Deze mailt u naar: info@bonapa.nl

Uw klacht wordt binnen 28 dagen in behandeling genomen en de betrokken partijen worden geïnformeerd of de klacht ontvankelijk is of niet.

This post is also available in: Engels