Au pair-bureaus

Het lidmaatschap van de BONAPA geschiedt op uitnodiging. Wanneer u van de BONAPA een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek heeft ontvangen, dan betekent het dat de BONAPA vindt dat u in de basis over de juiste kwaliteiten beschikt om het lidmaatschap aan te mogen vragen.

Natuurlijk kunt u zelf ook een verzoek tot uitnodiging van het lidmaatschap indienen.
Dit kan via info@bonapa.nl. Het bestuur neemt vervolgens uw verzoek in behandeling.

Richtlijnen

Om lid te kunnen worden stelt de BONAPA de volgende richtlijnen:

 • Uw bureau bestaat minimaal 12 maanden;
 • De afgelopen 12 maanden waren er minimaal 5 plaatsingen;
 • Een uittreksel van de KvK van uw organisatie;
 • In het bezit van een VOG;
 • Twee referenties van gastgezinnen;
 • Een heldere en duidelijke website;
 • Een transparant prijzenbeleid dat ook beschikbaar is voor gezinnen;
 • Aantoning van geen betrokkenheid bij malafide organisaties en/of praktijken;
 • Een convenant met de IND;
 • Een businessplan, inclusief uw motivatie en visie.
 • Een presentatie geven op een Algemene Ledenvergadering van de BONAPA

Wanneer aan alle bovenstaande richtlijnen wordt voldaan beslist door middel van een stemming de Algemene Leden Vergadering over uw toelating.

This post is also available in: Engels

Lidmaatschap aanvragen

Voor een lidmaatschap kunt u onderstaand formulier invullen en toesturen.

Wij gaan wel samen met u uw inschrijving bespreken en u eventueel als aspirantlid aan het bestuur voordragen.

This post is also available in: Engels

Kosten lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap van de BONAPA voor 2017 bedragen:

 • € 500 voor toetreding
 • € 500 voor lidmaatschap

This post is also available in: Engels